Prawo karne

CZYM JEST PRAWO KARNE?

Reguluje zasady odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. Prawo karne materialne określa katalog czynów zabronionych oraz (generalnie) zasady karania; podstawowe źródło prawa to kodeks karny. Prawo karne procesowe, unormowane w kodeksie postępowania karnego, opisuje sposób procedowania sądu, prokuratora i policji oraz obrońcy (adwokata) i oskarżyciela. Prawo karne wykonawcze określa wykonywanie orzeczonych już prawomocnie kar (przerwy w karze, warunkowego przedterminowego zwolnienia), podstawowy akt prawny to kodeks karny wykonawczy.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH POTRZEBUJĄCYCH POMOCY PRAWNEJ W ZAKRESIE PRAWA KARNEGO.

Świadczymy kompleksową i fachową pomoc prawną w sądzie i poza nim.
Rozwiązujemy problemy w sprawach od najbardziej skomplikowanych do najprostszych.
Specjalizujemy się się w reprezentacji procesowej w sprawach karnych przed sądami powszechnymi.

Wspieramy naszych klientów w sprawach karnych na każdym etapie postępowania; czyli w postępowaniu:

  • przygotowawczym (przed prokuratorem lub policją)
  • sądowym (zanim zapadnie prawomocny wyrok)
  • wykonawczym (po wydaniu prawomocnego wyroku)
  • nadzwyczajnym (mającym za przedmiot wzruszenie prawomocnego wyroku)

Kompetencje naszego zespołu w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem są gwarancją naszej skuteczności.

Wymienione typy spraw to tylko kluczowe obszary, którymi zajmujemy się w naszej codziennej pracy w kancelarii. W każdej innej sprawie prosimy o KONTAKT, doradzimy, jakie kroki najlepiej i najbezpieczniej podjąć.

Jeśli Tobie lub komuś kogo znasz potrzebna jest pomoc prawna w jakimkolwiek zagadnieniu dotyczącym prawa karnego, SKONTAKTUJ SIĘ z naszą kancelarią, by dowiedzieć się, jak możemy pomóc. Pamiętaj: każda sprawa jest inna, a komplikacje mogą pojawić się na każdym etapie. Postaw na zawodowstwo; rada najbliższych, nawet udzielona w najlepszej wierze, nie zawsze musi okazać się właściwa i przynieść oczekiwane skutki.


STRATEGIĘ DZIAŁAŃ ZAWSZE USTALAMY WSPÓLNIE Z KLIENTEM

Bazując na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu doskonale zdajemy sobie sprawę z indywidualnych uwarunkowań każdej sprawy. Podczas pierwszego spotkania zapoznajemy się szczegółowo ze sprawą i przedstawiamy możliwe do realizacji scenariusze oraz wiążące się z nimi szanse i konsekwencje. Strategię działań zawsze ustalamy wspólnie z Klientem. Na każdym etapie postępowania obszernie informujemy o jego przebiegu.
Bezpieczeństwo i satysfakcja naszych klientów są dla nas priorytetem.


Aby zapoznać się z metodą naszej pracy, podejściem do klienta i specjalizacjami zobacz: KANCELARIA ADWOKACKA