Rola adwokata w postępowaniu karnym

Dura lex, sed lex”

Głównym celem, przed jakim stoi adwokat w sprawach karnych, gdy działa jako obrońca, jest udowodnienie braku popełnienia przestępstwa przez podejrzanego albo oskarżonego, albo – gdy w danej sprawie karnej przestępstwo jest jednoznacznie udowodnione – uzyskanie jak najkorzystniejszego wyroku w zakresie kary i środków karnych. Dobry adwokat uzyska w sprawie karnej najniższy możliwy wymiar kary, co zwykle przekłada się na brak konieczności odbywania kary pozbawienia wolności.

Bywa jednak, że adwokat w sprawie karnej działa po stronie pokrzywdzonego. Wówczas, jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego albo prywatnego, wspiera prokuratora (gdy ten pojawia się w postępowaniu). Adwokat prowadzący sprawę karną dąży wtedy do jak najwyższej kary dla sprawcy oraz jak największego obowiązku naprawienia szkody.

Dlatego w sprawach karnych szczególnie istotny jest wybór dobrego i sprawdzonego adwokata oraz rzetelnej kancelarii adwokackiej.

Kancelaria Adwokacka Acta Vera adwokata Marcina Komorowskiego prowadzi od lat sprawy karne na terenie zarówno Łodzi jak i całego kraju. Dział spraw karnych naszej kancelarii zatrudnia adwokatów i innych prawników, którzy potrafią skutecznie pomóc, dzięki swojej znajomości prawa karnego oraz ilości zakończonych z powodzeniem spraw karnych, przez nas wcześniej prowadzonych.

Łódź to miasto w którym ostatnich latach toczyło się wiele głośnych spraw karnych. Adwokat Marcin Komorowski i inni adwokaci z naszej kancelarii prowadzili wiele z nich. Każda sprawa karna jest oczywiście odmienna, niemniej jednak cele pozostają zawsze takie same – dobro klienta i w związku z tym – ścisłe przestrzeganie tajemnicy adwokackiej.

Pomimo tego, że sprawy karne wiążą się zawsze z silnym stresem, to jednak przejście przez nie, zakończone poczuciem ulgi jest możliwe.