Sprawy spadkowe

„Nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że jego osiągnięcie wymaga czasu. Czas i tak upłynie.”

Sprawy spadkowe – zagadnienia wstępne

Kancelaria Adwokacka Acta Vera adwokata Marcina Komorowskiego prowadzi od lat sprawy dotyczące prawa spadkowego na terenie zarówno Łodzi jak i całego kraju. Dział spraw cywilnych (czyli także spadkowych) naszej kancelarii zatrudnia adwokatów i innych prawników, którzy potrafią skutecznie pomóc, dzięki swojej znajomości prawa oraz ilości zakończonych z powodzeniem spraw, przez nas wcześniej prowadzonych.

Każda sprawa z zakresu prawa spadkowego jest oczywiście odmienna, niemniej jednak cele pozostają zawsze takie same – dobro klienta i w związku z tym – ścisłe przestrzeganie tajemnicy adwokackiej.

Sprawy spadkowe, z jakimi stykamy się w Kancelarii adwokackiej Adwokata Marcina Komorowskiego, dotyczą głównie: stwierdzenia nabycia spadku (czyli m. in. kwestii ważności testamentu), działu spadku między spadkobiercami oraz spraw o zachowek. Rolą dobrego adwokata w sprawach tego rodzaju jest przede wszystkim uzyskanie dla najbliższych zmarłego jak największej części pozostawionego przez niego majątku. W tym celu adwokat musi umiejętnie zgromadzić materiał dowodowy oraz przygotować strony albo uczestników do zmierzenia się z obcym im nierzadko postępowaniem spadkowym. Istotne jest w szczególności przygotowanie Klienta na ewentualnie pytania sądu i adwokata bądź radcy prawnego reprezentującego drugą stronę.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego (spadek) co do zasady przechodzą na inne osoby – spadkobierców. Takie przejście, w wyniku którego spadkobierca wstępuje w ogół praw i obowiązków spadkodawcy, nazywane jest dziedziczeniem. Zdolnym do dziedziczenia jest każdy od momentu swojego urodzenia, a także dziecko już poczęte w chwili śmierci spadkodawcy (art. 927 § 1 i 2).

Wyłączone z dziedziczenia są osoby: – uznane za niegodne (w razie np. gdy zawiniły umyślnie śmierci spadkodawcy) (art. 928 kc) – takie, które w drodze czynności prawnej między spadkobiercą a spadkodawcą, zrzekły się dziedziczenia (art. 1048 i nast. kc). – osoby skutecznie wydziedziczone.

Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i 925 kc). Ostateczne nabycie nastąpi jednakże dopiero po upływie 6 miesięcy od dowiedzenia się o swoim powołaniu do spadku lub po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku. Do tego momentu możliwe jest także odrzucenie spadku, co powoduje wyłączenie od dziedziczenia (art. 1015 § 1 kc).

Powołanie do spadku następuje z ustawy albo na mocy testamentu. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca sam nie powołał spadkobiercy (np. nie sporządził testamentu) albo gdy taka powołana osoba nie chce lub nie może być spadkobiercą (art. 926).