Posty oznaczone "prawo spadkowe"

Zawinione przyczyny orzeczenia rozwodu

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego zasadniczo dzielą się na zawinione i niezawinione. Istnieją także przyczyny rozkładu pożycia, które mogą być potraktowane przez sąd jako zarówno zawinione bądź też niezawinione – w zależności od okoliczności danej sprawy. Podstawą przyjęcia winy małżonka jest uznanie przez sąd, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu pożycia małżeńskiego. Za postępowanie...

Czytaj więcej

Niezawinione przyczyny orzeczenia rozwodu

Przy zaistnieniu takiej przyczyny, sąd orzeknie rozwód, chodź wystąpienie takich okoliczności nie przesądzi o winie małżonka, którego dotyczą np. małżonek który zapadnie na chorobę psychiczną nie będzie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia; inna rzecz, że w wypadku choroby psychicznej małżonka, sąd w pewnych sytuacjach może nie orzec rozwodu. – choroba (w tym choroba psychiczna; niewydolność seksualna małżonka,...

Czytaj więcej