Posty oznaczone "kancelaria adwokacka"

Dokumenty niezbędne do orzeczenia rozwodu

Do każdej sprawy o rozwód – tak z orzekaniem o winie jak i nie – potrzebne są następujące dokumenty: zupełny akt małżeństwa skrócony akt urodzenia małoletnich dzieci (czyli, jeśli małżeństwo jest bezdzietne albo dzieci są pełnoletnie, wymóg dostarczenia tego dokumentu znika) dowód uiszczenia opłaty w kwocie 600 zł. (bądź też – alternatywnie – wniosek o zwolnienie od kosztów wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym) zaświadczenie o...

Czytaj więcej

Niezawinione przyczyny orzeczenia rozwodu

Przy zaistnieniu takiej przyczyny, sąd orzeknie rozwód, chodź wystąpienie takich okoliczności nie przesądzi o winie małżonka, którego dotyczą np. małżonek który zapadnie na chorobę psychiczną nie będzie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia; inna rzecz, że w wypadku choroby psychicznej małżonka, sąd w pewnych sytuacjach może nie orzec rozwodu. – choroba (w tym choroba psychiczna; niewydolność seksualna małżonka,...

Czytaj więcej