Posty oznaczone "hipotek przymusowa"

Hipoteka przymusowa – sposób na zabezpieczenie i skuteczną egzekucję należności

Stosunek zobowiązaniowy łączy się z powinnością spełnienia określonego świadczenia przez jedną z jego stron bądź wzajemnie przez każdą z nich. Sama świadomość obowiązku po stronie dłużnika nie gwarantuje jednak, że dobrowolnie on zobowiązanie wykona. Wierzyciel stosuje zatem różnorodne środki prawne dla zabezpieczenia przysługującej mu wierzytelności, czyli uprawnienia do żądania spełnienia świadczenia na jego rzecz. Przedmiotem...

Czytaj więcej