Rozwód i separacja

Decyzja o rozwodzie rodzi konieczność udzielenia sobie odpowiedzi na wiele pytań. Sprowadzają się one do kwestii jak po zakończeniu małżeństwa ma wyglądać zakres wzajemnych praw i obowiązków byłych już małżonków oraz ich stosunku do dzieci. To w jaki sposób strony zdecydują się rozwieźć, wpływa zawsze na ich kolejne lata po rozwodzie.

Dlatego jeszcze jedną ważną decyzją związaną z rozwodem, jest wybór właściwej kancelarii adwokackiej, zajmującej się prowadzeniem tego rodzaju spraw.

Z doświadczenia wiemy, że sprawy rozwodowe należą do wywołujących największe emocje. W takich warunkach trudno jest o porozumienie. Zwykle w sprawach rozwodowych spory koncentrują się na przynajmniej jednej z poniższych kwestii, regulowanych wyrokiem sądu:

 • ustalenie osoby winnej rozkładu małżeństwa czyli rozwodu;
 • świadczenia alimentacyjne spełniane po rozwodzie na rzecz byłego małżonka i wspólnych małoletnich dzieci stron oraz wysokość tych świadczeń;
 • ustalenie miejsca zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci;
 • ograniczenie albo pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie zakresu kontaktów z dzieckiem przysługujących rodzicowi, który z nim nie będzie zamieszkiwać;
 • ze względu na wyjątkowe okoliczności – zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem;
 • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania przez każde z małżonków;

Należy wszakże pamiętać, że sąd może nie udzielić rozwodu, na przykład wówczas, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny lub gdy przez rozwód ucierpiałoby dobro dzieci. Dlatego w sprawach tego rodzaju konieczne jest przeanalizowanie wszelkich możliwych scenariuszy.

Prowadzimy poprzez naszych adwokatów sprawy rozwodowe od lat, tak w Łodzi jak i innych miastach. Dlatego skutecznie pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania, udzielając porad zarówno prawnych, jak i praktycznych. W grę wchodzą przykładowo informację związane z zagadnieniem:

 • najlepszych możliwych scenariuszy zakończenia małżeństwa w danej sytuacji (czy rozwód z orzekaniem przez sąd o winie w ramach szybkiego postępowania czy też rozwód bez orzekania o winie),
 • ustalenia priorytetów i celów postępowania rozwodowego,
 • określenia dowodów koniecznych do osiągnięcia zamierzonych celów i możliwości ich przeprowadzenia; zwłaszcza przy rozwodzie z orzekaniem o winie,
 • zachowania się przed sądem i rodzaju pytań jakie w toku sprawy rozwodowej mogą się pojawić.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Sąd może stwierdzić, że żaden z małżonków nie jest winny rozkładowi pożycia, winni są oboje lub, że winę ponosi tylko jeden z małżonków. Sposób rozwiązania małżeństwa ma poważne konsekwencje, w szczególności w zakresie obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami, także finansowe – małżonek uznany za winnego może być obciążony obowiązkiem płacenia drugiemu małżonkowi alimentów i to nawet wtedy, gdy drugi małżonek ma dobrą, a czasami bardzo dobrą sytuację majątkową. Obowiązek taki może trwać aż do śmierci jednego z małżonków. Innym skutkiem ustalenia winy tylko jednego z małżonków jest ryzyko nieudzielenia rozwodu przez sąd, gdy z żądaniem rozwodu wystąpi właśnie ten wyłącznie winny małżonek.

Separacja

Jeżeli nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale małżonkowie nie chcą wziąć rozwodu, mogą domagać się separacji. Jej skutki są takie, jak skutki rozwodu z tym, że w czasie separacji nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Postępowanie o separację na ogół wymaga podobnego zaangażowania co sprawa rozwodowa, więc w praktyce, gdy decyzja o rozstaniu jest definitywna, nie jest celowe dwukrotne „przechodzenie” stresu związanego z postępowaniem sądowym.