Dokumenty niezbędne do orzeczenia rozwodu

Do każdej sprawy o rozwód – tak z orzekaniem o winie jak i nie – potrzebne są następujące dokumenty:

  • zupełny akt małżeństwa
  • skrócony akt urodzenia małoletnich dzieci (czyli, jeśli małżeństwo jest bezdzietne albo dzieci są pełnoletnie, wymóg dostarczenia tego dokumentu znika)
  • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 600 zł. (bądź też – alternatywnie – wniosek o zwolnienie od kosztów wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym)
  • zaświadczenie o dochodach (bądź PIT) osoby wnoszącej pozew. Dokument można złożyć również w toku postępowania na wezwanie sądu.
  • porozumienie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej (o ile małżonkowie osiągnęli porozumienie co do tego, u którego z rodziców dziecko ma mieszkać, oraz jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem drugiego rodzica)

Do pozwu trzeba załączyć wyszczególnienie wszystkich dowodów, jakie pragniemy powołać w postępowaniu.